SZKOLENIA dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Aby pomóc w dostosowaniu się do nowych realiów, które przyniosła pandemia koronawirusa, kadra Fundacji pomaga szkolić osoby o zwiększonych potrzebach edukacyjnych, o niskich kompetencjach kluczowych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub ekonomicznej. 

Szkolenia obejmują naukę podstaw języka obcego oraz umiejętności cyfrowych, niezbędnych do komunikacji oraz uczenia się. Ich celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestniczek i uczestników oraz wyrównanie ich szans na rynku pracy.

Adresatami szkoleń są:

– Osoby dorosłe wykluczone cyfrowo, przede wszystkim poznańscy seniorzy 60+ o niskich kompetencjach cyfrowych, których aktywność społeczna została drastycznie ograniczona w trakcie pandemii i narodowej kwarantanny

– Rodzice i dziadkowie o niskich umiejętnościach kluczowych. Otrzymują oni zajęcia językowe, które mają umożliwić im pomaganie dzieciom/wnukom w nauce języka, w obsłudze narzędzi zdalnej edukacji oraz zapewnienie sobie i dzieciom bezpieczeństwo w sieci i obrony przed cyberprzemocą i dyskryminacją

W roku 2020 nasza kadra pomogła przeszkolić łącznie 50 poznańskich seniorów w zakresie podstawowych umiejętności cyfrowych, ucząc wykorzystania aplikacji Zoom do wideospotkań, komunikacji i udziału w szkoleniach. Seniorzy zdobyli również podstawowe umiejętności językowe i kulturowe. 

Już wkrótce szczegóły dot. rekrutacji uczestniczek i uczestników szkoleń w ramach projektu Seniorzy na Zoom, które będą realizowane do 31 grudnia 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *