Projekt Erasmus+ „Kierunek: Europa! Wspólne wyzwania i rozwiązania w edukacji dorosłych”

18.05.2021 złożyliśmy nasz pierwszy projekt Erasmus+ w Konkursie 2021 Runda 1 KA1 na Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych. Trzymamy mocno kciuki! Wyniki poznamy jesienią 2021.

Fundacja nie brała wcześniej udziału w międzynarodowych projektach. Obecnie chcemy to zmienić i skorzystać z możliwości międzynarodowej współpracy edukacyjnej, jakie daje program Erasmus+ organizacjom dotąd nie uczestniczącym w programie. 

Chcemy odpowiedzieć na wyzwania współczesnej edukacji dorosłych, jakimi są powszechne zastosowanie cyfrowych narzędzi edukacyjnych i związane z tym cyberbezpieczeństwo, a także konieczność umiędzynarodowienia edukacji. Wyzwania te są wspólne dla całej Europy, dlatego też zamierzamy poszukać sprawdzonych rozwiązań i wzorów do naśladowania poza granicami kraju, w organizacjach doświadczonych w programie Erasmus+. Chcemy przygotować swoją kadrę i woluntariuszy do powszechnego stosowania zdalnych narzędzi edukacyjnych i komunikacyjnych oraz zaoferować dorosłym słuchaczom o niskich umiejętnościach kluczowych udoskonalone szkolenia, łączące nauczanie kompetencji cyfrowych, językowych i kulturowych, niezbędnych we współczesnym świecie.