obywatelki.pl

OBYWATELKI ambasadorki nowej idei. To nasze hasło i misja. Działamy na rzecz zwiększenia aktywności oraz pozycji kobiet w sferze publicznej. Przede wszystkim poprzez upowszechnienie nowego wizerunku aktywnej obywatelki – kompetentnej liderki, menedżerki, animatorki podejmującej się realizacji zadań na rzecz całego społeczeństwa i aktywnie uczestniczącej w procesie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego.

Swoją misję realizujemy poprzez:
– działalność na rzecz zwiększania świadomości całego społeczeństwa na temat działalności obywatelskiej oraz możliwości i roli kobiet w tym zakresie;
– podnoszenie kompetencji kobiet w zakresie przywództwa, animowania, angażowania lokalnej społeczności oraz własnego wszechstronnego rozwoju
– promowanie nowego wizerunku działacza publicznego (osoby uczciwie zaangażowanej, o jasnych i czystych intencjach) oraz upowszechniania pozytywnych wzorów działalności publicznej, w tym działalności kobiet (również na przykładzie zapomnianych albo przez lata przemilczanych działaczy, w tym wybitnych obywatelek).
– integrowanie i animowanie współpracy pomiędzy obywatelkami z całej Polski i zagranicy

Fundacja Obywatelki.pl zarejestrowana została w grudniu 2008 r. Powstała w wyniku długoletniego doświadczenia fundatorek w działalności społecznej (w tym realizacji zadań na rzecz aktywizowania środowiska kobiet), jako odpowiedź na potrzebę ciągłego wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o działalność kobiet – obywatelek