PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Program finansowany z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i wspierany przez www.specprawnik.pl

Porady prawne i obywatelskie obejmują zakres prawa administracyjnego, cywilnego, karnego, rodzinnego, prawa pracy itp. oraz porady w zakresie spraw:mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, imigracji/repatriacji, zadłużenia/spraw finansowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *