Projekt “CZAS OBYWATELEK”

Projekt „Czas obywatelek”

Chociaż są aktywne społecznie, często są mało znane, anonimowe i nierozpoznawalne. Aby to zmienić wielkopolska fundacja Obywatelki.pl ogłosiła konkurs “Obywatelka poszukiwana”, który był najważniejszym elementem realizowanego przez Fundację projektu “Czas obywatelek”, realizowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem konkursu było wyróżnienie i promocja kobiet, których działalność wpływa na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i lokalnych społeczności oraz promocja i upowszechnianie aktywności obywatelskiej kobiet.

Do konkursu zgłoszono blisko 150 osób. Wybrano 100 laureatek.

O laureatkach konkursu i podejmowanych przez nie inicjatywach powstała książka “Obywatelka poszukiwana”. Pojawiły się w niej wywiady ze 100 aktywnymi kobietami – liderkami, które aktywnie biorą udział w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Książka powstała, by zaprezentować sprawdzone liderki i efekty ich pracy, by zaprosić je do współpracy ze sobą i je promować, wreszcie by inspirować inne kobiety do społecznej aktywności i zaangażowania, które przynoszą satysfakcję i radość. W książce zostały zaprezentowane najbardziej inspirujące – zdaniem liderek Fundacji Obywatelki.pl – historie pracy kobiet na rzecz wspierania niepełnosprawnych, ratowania w chorobie, pomagania w potrzebie, pr

omowania wolontariatu, wspierania rodziny i innych ważnych i potrzebnych działań.

Podsumowaniem całego projektu był I Wielkopolski Zjazd Obywatelek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *