KOREPETYCJE dla ukraińskich dzieci z klas 4-8 szkoły podstawowej’2023

Od 17 stycznia do 30 czerwca 2023 Fundacja zorganizowała dla ukraińskich dzieci korepetycje z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka, chemia. Skorzystało z nich aż 165 ukraińskich uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych. Łącznie przeprowadzonych zostało 515 godzin lekcyjnych korepetycji.

Zadanie publiczne „Zapewnienie opieki i zajęć dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – korepetycje”, sfinansowano ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania.  #unicef #poznanwspiera

Zajęcia odbywały sie stacjonarnie, w centrum Poznania, w Szkole KONTAKT Centrum Języków Obcych przy Placu Bernardyńskim 1a/1.

Korepetycje były bezpłatne dla dzieci z Ukrainy z klas 4-8 Szkoły Podstawowej, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzin/opiekun dziecka podpisywał oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium.

Całkowita wartość projektu: 61 783 zł.

Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania 

#poznanwspiera 

#unicef

Aby zapisać dziecko na korepetycje, należało wybrać przedmioty i terminy zajęć, wypełniając poniższą ankietę (można było zapisać dziecko do kilku grup i na kilka przedmiotów- trzeba było wtedy kilka razy wypełnić ankietę ):

ANKIETA ZAPISU UKRAIŃSKIEGO DZIECKA NA BEZPŁATNE KOREPETYCJE

Репетиторство для дітей з України 4-8 класів початкової школи

З 17 січня по 30 червня 2023 року Фонд Obywatelki.pl організовує репетиторство для дітей з України 4-8 класів початкової школи з наступних предметів: польська мова, англійська мова, математика, фізика та хімія. Приватними уроками можуть скористатися 165 дітей, загалом буде проведено 515 навчальних годин.

Заняття проходять у центрі Познані, у Школі КОНТАКТ Центр Іноземних мов (Szkoła KONTAKT Centrum Języków Obcych) за адресою: площа Бернардиньска, 1а/1 (plac Bernardyński 1a/1).

Репетиторство безкоштовне для дітей 4-8 класів початкової школи, які прибули на територію Республіки Польща, безпосередньо з території України, у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території цієї країни, а також для громадян України з Картою Поляка, які прибули на територію Республіки Польща разом з найближчими родичами у зв’язку з військовими діями. Родина/опікуни дитини мають підписати заяву, яка підтверджує відповідність цьому критерію.

Щоб записати дитину на репетиторство, оберіть предмети та дати занять, заповнивши анкету нижче (можна записати дитину в кілька груп і на кілька предметів – тоді необхідно заповнювати анкету кілька разів дати занять з англійської будуть оголошені найближчим часом):

Анкета заявки на безкоштовні Приватнi уроки для дiтей з Украïни

Фонд організовує громадське завдання “Надання опіки та занять для дітей та молоді з України – репетиторство”, яке профінансоване за рахунок коштів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки міста Познань.