Job shadowing we włoskim Stowarzyszeniu JUMP, doświadczonym w projektach Erasmus+

6 osób z naszej kadry odbyło tygodniową obserwację pracy Stowarzyszenia JUMP z Włoch, które jest liderem licznych projektów Erasmus+.   Celem była nauka od bardziej doświadczonych i aktywnych na międzynarodowej arenie.

Kadra nauczycielska, zarządzająca i odpowiedzialna za przyszłe projekty międzynarodowe wyjechała do Włoch razem w tym samym terminie (13-21 maja 2023), jednak ich działania na miejscu były różne, miały charakter indywidualny, polegały na obserwacji pracy osób, aktywnie działających w JUMP oraz prowadzonych szkoleń i projektów.

Jednocześnie uczestnicy brali w Soverato udział w licznych warsztatach i szkoleniach i byli aktywnie włączani do działań Jump. I tak np. Joanna, nauczycielka włoskiego, wzięła udział w lekcjach i testach z włoskiego w lokalnym liceum, a Gerard, nauczyciel angielskiego, przeprowadził warsztaty z fonetyki brytyjskiej na podstawie znanych piosenek, a także konwersacje po ang. z uczestnikami z Niemiec.

Wybrany termin był bardzo korzystny, Jump organizowało w tym czasie kilka międzynarodowych kursów, co wiązało się z różnorodnością zajęć, a także networkingiem z licznymi uczestnikami i trenerami pochodzącymi z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Włoch, a nawet Australii.

Wspólny wyjazd okazał się bezcenny pod kątem integracji zespołu i wymiany doświadczeń osób pełniących różne funkcje.

Obserwacja pracy trwała codziennie. Uczestnicy uczyli się przez działanie- asystując pracownikom JUMP w ich obowiązkach, pomagając w  realizowaniu szkoleń, wymieniając się pomysłami. Jednocześnie kadra odpowiedzialna za projekty międzynarodowe, otrzymała wiedzę i materiały, poświęcone dostępowi do funduszy europejskich i możliwościom Erasmus+.

Wszyscy uczestnicy rozwinęli kompetencje językowe i interkulturowe.

Treść i forma job shadowingu przyczyniła się do realizacji Celu określonego w projekcie:

Lepsze poznanie możliwości programu Erasmus+ i przeniesienie dobrych praktyk związanych ze współpracą międzynarodową dzięki obserwacji pracy organizacji bardzo doświadczonej w programie Erasmus+.