Kursy j. polskiego dla ukraińskiej młodzieży (15-18 lat)

Od połowy lutego do końca kwietnia 2023, Fundacja Obywatelki.pl zorganizowała 4 kursy j. polskiego dla ukraińskiej młodzieży na poziomach A2 i B1. W zajęciach bezpłatnie wzięło udział 40 obywatelek i obywateli Ukrainy w wieku 15-17 lat, którzy w Poznaniu znaleźli schronienie przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Łącznie przeprowadzonych zostanie 120 godzin lekcyjnych kursów polskiego (4 grupy po 30 godzin lekcyjnych).

Kursy były bezpłatne dla młodzieży z Ukrainy w wieku 15-17 lat, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzin/opiekun ucznia podpisywał oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium.

Zadanie publiczne w obszarze działalność na rzecz integracji cudzoziemców pn. “Prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla dzieci i młodzieży – obywatelek i obywateli Ukrainy”” sfinansowano ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania.

#poznanwspiera  #unicef

Całkowita wartość projektu: 17 600 zł.

Zajęcia odbywały się stacjonarnie, w centrum Poznania, w Szkole KONTAKT Centrum Języków Obcych przy Placu Bernardyńskim 1a/1:
* Poniedziałki i środy 17:35-19:05 j. polski na poziomie A2 (nauczycielka znająca ukraiński i rosyjski)
* Poniedziałki i środy 19:15-20:45 j. polski na poziomie B1 (nauczycielka znająca ukraiński i rosyjski)
* Soboty 9:30-12:30 j. polski na poziomie A2 (nauczycielka znająca ukraiński i rosyjski)
* Soboty 9:30-12:30 j. polski na poziomie B1 (nauczycielka znająca rosyjski)

Aby zapisać się należało wybrać jedną z grup, wypełniając poniższą ankietę:

ANKIETA ZAPISU DO GRUPY POLSKIEGO

Запрошуємо на безкоштовні курси польської мови для української молоді 15-18 років

Заняття призначені для української молоді 15-18 років, яка прибула до Польщі у зв’язку з військовими діями після 24.02.2022. Уроками можуть скористатися 40 осіб, загалом буде проведено 120 навчальних годин.

Заняття будуть проходити стаціонарно у школі CJO Kontakt за адресою: площа Бернардиньска 1а/1 у Познані (plac Bernardyński 1a/1 w Poznaniu):

  • Понеділок та середа 17:35-19:05 Польська мова на рівні А2 (вчитель знає українську та російську мови)
  • Понеділок та середа 19:15-20:45 Польська мова на рівні B1 (викладач знає українську та російську мови)
  • Субота 9:30-12:30 Польська мова на рівні А2 (викладач знає українську та російську мови)
  • Субота 9:30-12:30 Польська мова на рівні В1 (викладач знає російську мови)

Якщо Ви зацікавлені у заняттях, будь ласка, заповніть анкету нижче:

Анкета заявки

Громадське завдання у сфері діяльності з інтеграції іноземців під назвою «Проведення курсів польської мови як іноземної для дітей та молоді – громадян України» фінансується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки міста Познань. #poznanwspiera #unicef