Za nami międzynarodowe kursy j. angielskiego English For Work na Malcie.

Realizujemy nasz pierwszy projekt Erasmus+ “Kierunek: Europa! Wspólne wyzwania i rozwiązania w edukacji dorosłych.

Na przełomie kwietnia i maja 2022, Troje przedstawicieli naszej kadry uczestniczyło w 2-tygodniowym międzynarodowym kursie j. angielskiego English For Work na śródziemnomorskiej Malcie.

Kurs adresowany był do aktywnych zawodowo i społecznie dorosłych w wieku 30+. Uczestnicy pochodzili z rożnych krajów: m.in. Kolumbii, Argentyny, Niemiec, Szwajcarii, Islandii, Węgier.

Zajęcia odbywały się codziennie po 6 godzin, w renomowanej szkole języka angielskiego EC English Malta 30+, w St Julian’s. ( www.ecenglish.com)

Na przełomie maja i czerwca 2022 taki sam kurs ukończyła kolejna osoba z naszej kadry.

Łącznie przeszkoliliśmy 4 osoby, które zdobyte kompetencje językowe i interkulturowe wykorzystywać będą na co dzień w działaniach Fundacji, zwłaszcza w projektach międzynarodowych.

Erasmus+ 2021-1-PL01-KA122-ADU-000018286

Kierunek: Europa! Wspólne wyzwania i rozwiązania w edukacji dorosłych.

Destination: Europe! Common challenges and solutions in adult education.