Kursy j. polskiego jako obcego dla obywatelek i obywateli Ukrainy

Fundacja Obywatelki.pl realizwała zadanie publiczne “Prowadzenie kursów języka polskiego jak obcego dla obywatelek i obywateli Ukrainy”, w okresie 25 kwietnia 2022 do 23 lipca 2022.

W 4 grupach j. polskiego uczyło się ponad 40 dorosłych ukraińskich uchodźców.

Najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia kursów języka polskiego jak obcego dla obywatelek i obywateli Ukrainy:

  • To zadanie publiczne z zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. #poznanwspiera
  • Celem realizacji zadania publicznego jest nauka obywateli Ukrainy  języka polskiego na poziomie A0 lub A1, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 4 kursy języka polskiego będą prowadzone na poziomie A0 / A1
  • Beneficjentami kursów mogą być: dorośli, młodzież
  • Każdy z kursów jest dedykowany minimum 10-osobowej grupie
  • Kursy są realizowane przez nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje i kwalifikacje i władających językiem ukraińskim i/lub rosyjskim
  • Kursy odbywać się będą się w formie stacjonarnej
  • Kursy będą realizowane w salach szkoły językowej KONTAKT Centrum Języków Obcych, w centrum Poznania, przy Placu Bernardyńskim 1a/1. l)
  • w ramach kursów języka polskiego jako obcego będą realizowane następujące działania:

– wsparcie integracji obywatelek i obywateli Ukrainy w Poznaniu poprzez wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem polskim,

– umożliwianie profesjonalnej i bezpłatnej nauki języka polskiego jako obcego, dostosowanej do poziomu zgłaszających się osób.

4 kursy j. polskiego wystartowały 15 maja 2022. Zajęcia 2 razy w tygodniu po 90 min.

Informacje i zapisy: polski@cjo.pl

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania. Całkowita wartość projektu: 10 000 zł.

#poznanwspiera