PRAKTYKI/WOLUNTARIAT dla osób znających język ukraiński i/lub rosyjski

Praca stacjonarna w Poznaniu w okresie czerwiec-sierpień 2022, przy realizacji projektu „Wakacyjne warsztaty edukacyjne dla ukraińskich mam z dziećmi, które przyjechały do Polski w związku z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy”.

Studenci mogą zaliczyć w ten sposób obowiązkowe praktyki, wymagane przez uczelnie. Możliwe jest podpisanie umowy/porozumienia z uczelnią, wypełnienie dokumentacji praktyk i wystawienie opinii.

Oferujemy zadania z wykorzystaniem znajomości języka ukraińskiego lub/i rosyjskiego:

Czerwiec, lipiec i pierwsza połowa sierpnia 2022

Pomoc przy organizacji i promocji letnich warsztatów dla ukraińskich uchodźców oraz w rekrutacji uczestników:

 • pisemne tłumaczenia z/na ukraiński lub rosyjski dokumentów związanych z przygotowaniem i promocją projektu
 • tłumaczenia ustne z/na ukraiński lub rosyjski podczas spotkań przygotowujących projekt
 • korespondencja mailowa w  języku ukraińskim lub rosyjskim
 • rozmowy telefoniczne w  języku ukraińskim lub rosyjskim z uczestnikami projektu
 • obsługa zgłaszających się uczestników projektu w biurze szkoły – w  języku ukraińskim lub rosyjskim
 • promocja projektu w mediach społecznościowych w j. polskim i ukraińskim/rosyjskim, w szczególności na grupach FB wspierających uchodźców

15-29 sierpnia 2022

Pomoc przy realizacji letnich warsztatów dla ukraińskich uchodźców

 • pisemne tłumaczenia z/na ukraiński lub rosyjski dokumentów związanych realizacją projektu
 • asysta i pomoc  tłumaczeniowa z/na ukraiński lub rosyjski podczas warsztatów i wycieczek,
 • wsparcie i pomoc tłumaczeniowa z/na ukraiński lub rosyjski podczas zajęć zorganizowanych dla ukraińskich dzieci
 • pomoc ukraińskim uczestnikom w bieżących sprawach, problemach etc.
 • tłumaczenie dziennego menu, pomoc przy wydawaniu posiłków ukraińskim uczestnikom
 • przygotowywanie i publikowanie relacji z przebiegu warsztatów w mediach społecznościowych (w j. polskim i ukraińskim/rosyjskim)

Wymagania:

bardzo dobra znajomość j. ukraińskiego lub rosyjskiego oraz polskiego, dobre umiejętności komunikacyjne, łatwość nawiązywania kontaktów; mile widziane chociaż niewielkie doświadczenie w pracy z klientem

Bonus:

Aktywni i sumienni praktykanci/woluntariusze otrzymają w nagrodę możliwość bezpłatnych indywidualnych konwersacji/lekcji z lektorami zagranicznymi z j. ang, hiszp. lub włos.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na adres: praca@cjo.pl
(w tytule maila proszę wpisać “Praktyki z ros/ukr”)

Do pomocy przy projekcie dostaną się wybrani kandydaci.