Miasto jako narzędzie pedagogiczne – podróż empiryczna w nauczaniu kompetencji kluczowych w edukacji dorosłych.

Niedługo zaczniemy planować kolejne edukacyjne mobilności zagraniczne! Nasz projekt Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079610 otrzymał dofinansowanie w Konkursie 2022 Runda 1 KA1 na Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych.

Tytuł projektu: Miasto jako narzędzie pedagogiczne – podróż empiryczna w nauczaniu kompetencji kluczowych w edukacji dorosłych. / City as a pedagogical tool – experiential travel in teaching key competencies in adult education.

Czas realizacji: 15 listopada 2022 -14 maja 2024

Przyznane dofinansowanie: 59 398 EUR

Dlaczego ubiegaliśmy się o dofinansowanie tego projektu?

Fundacja chce skorzystać z możliwości międzynarodowej współpracy edukacyjnej, jakie daje program Erasmus+. Realizacja projektu ma pozwolić podnieść umiejętności językowe i interkulturowe kadry, konieczne do nawiązywania szerszej współpracy międzynarodowej, zaobserwować za granicą dobre
praktyki, umiędzynarodowić edukację, nawiązać kontakty i współpracę z organizacjami edukacji dorosłych w Europie, a także uczyć się od organizacji bardziej doświadczonych w programie Erasmus.
Fundacja postanowiła też dopasować ofertę szkoleń z umiejętności kluczowych do oczekiwań osób o większych potrzebach edukacyjnych i stworzyć szkolenia łączące elementy zdalne oraz stacjonarne, z nauką przez działanie, przemieszczanie się i doświadczanie miasta. Realizacja projektu pozwoli na poznanie i wprowadzenie metody podróży empirycznej w nauczaniu kompetencji kluczowych u osób dorosłych o niższych szansach edukacyjnych i użycie Miasta jako narzędzia pedagogicznego.

Jakie działania projektowe zaplanowaliśmy?

Zaplanowano mobilności edukacyjne wsparte działaniami cyfrowymi.

Przedstawiciele kadry Fundacji wezmą udział w:

  1. Międzynarodowych kursach j. angielskiego w Irlandii (Dublin), adresowanych do aktywnych zawodowo i społecznie dorosłych w wieku 30+, doskonalące umiejętności językowe i interkulturowe w kontekście pracy zawodowej i społ. Uczestnikami grup szkoleniowych będą dorośli z całego świata.
  2. Międzynarodowych kursach j. hiszpańskiego w Hiszpanii (Valladolid), adresowanych do aktywnych zawodowo i społecznie dorosłych, doskonalące umiejętności językowe i interkulturowe w kontekście pracy zawodowej i społ. Uczestnikami grup szkoleniowych będą dorośli z całego świata.
  3. Kursie w Hiszpanii (Barcelona) “Experiential Learning in Barcelona: Sustainable Tourism and Travel Psychology in Practice”, poświęconym metodzie podróży empirycznej w nauczaniu kompetencji kluczowych
  4. Indywidualnych mobilnościach typu “job shadowing” w CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS TELDE CASCO w Hiszpanii (Gran Canaria)

Co więcej, dziesięcioro dorosłych Słuchaczy o niższych szansach edukacyjnych wyjedzie na indywidualne mobilności edukacyjne do Hiszpanii (Valladolid), gdzie to historyczne miasto zostanie wykorzystane jako narzędzie pedagogiczne w nauczaniu kompetencji kluczowych: podstaw języka hiszpańskiego, umiejętności cyfrowych oraz umiejętności miękkich.

Zagraniczni partnerzy projektu:

  • FUNDACION PARA LA DIFUSION DE LA LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA z Valladolid w Hiszpanii www.fundacionlengua.es
  • European Academy of Creativity z Barcelony w Hiszpanii www.eacbarcelona.eu
  • CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS TELDE CASCO z Gran Canarii w Hiszpanii www.cepateldecasco.com
  • EC Dublin English Language School z Dublina w Irlandii www.ecenglish.com/en/schoollocations/ireland/english-for-adults-dublin