Kursy j. polskiego dla ukraińskich dzieci w wieku 10-14 lat

Od 1 października 2023 do 20 grudnia 2023, Fundacja Obywatelki.pl organizuje 8 kursów j. polskiego dla ukraińskich dzieci na poziomach A0, A1, A2 i B1. W zajęciach bezpłatnie weźmie udział 80 obywatelek i obywateli Ukrainy w wieku 10-14 lat, które w Poznaniu znalazły schronienie przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Łącznie przeprowadzonych zostanie 240 godzin lekcyjnych kursów polskiego (8 grup po 30 godzin lekcyjnych).

Kursy są bezpłatne dla dzieci z Ukrainy w wieku 10-14 lat, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy w tym wieku, posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzin/opiekun uczestnika zobowiązany jest podpisać oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w centrum Poznania, w Szkole KONTAKT Centrum Języków Obcych przy Placu Bernardyńskim 1a/1:

* J. polski A1 dla dzieci w wieku 10-12 lat: PN/ŚR 16:00-17:30  (nauczycielka znająca rosyjski)

* J. polski A1 dla dzieci w wieku 10-12 lat: PN/ŚR 17:35-19:05  (nauczycielka znająca rosyjski)

* J. polski A2 dla dzieci w wieku 10-12 lat: PN/ŚR 17:30-19:00  (nauczycielka znająca rosyjski)

* J. polski A2 dla dzieci w wieku 10-12 lat: WT/CZW 17:35-19:05  (nauczycielka znająca rosyjski)

* J. polski A1 dla dzieci w wieku 13-14 lat: PN/ŚR 17:35-19:05 (nauczycielka znająca rosyjski)

* J. polski A2 dla dzieci w wieku 13-14 lat: WT/CZW 16:00-17:30 (nauczycielka znająca rosyjski)

* J. polski B1 dla dzieci w wieku 13-14 lat: WT/CZW 17:30-19:00 (nauczycielka znająca rosyjski)

Aby zapisać się należy wybrać jedną z grup, wypełniając poniższą ankietę:

ANKIETA ZAPISU DO GRUPY POLSKIEGO

Informacje w j. polskim lub rosyjskim pod tel. +48 662 722 699. Jeśli nie odbierzemy, wyślij sms, to odpiszemy lub oddzwonimy jak tylko będziemy mogli.

Zadanie publiczne w obszarze “działalność na rzecz integracji cudzoziemców”: Prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla dzieci – obywatelek i obywateli Ukrainy.

Sfinansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania.

#poznanwspiera  #unicef

Całkowita wartość projektu: 48 600 PLN

КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ВІКОМ 10-14 РОКІВ

З 1 жовтня 2023 року до 20 грудня 2023 року Фонд Fundacja Obywatelki.pl організовує 8 курсів польської мови для українських дітей на рівнях А0, A1, A2 та B1. В заняттях безкоштовно буде брати участь 80 громадян і громадянок України віком 1014 років, які знайшли прихисток у Познані під час збройного конфлікту в Україні. Всього буде проведено 240 навчальних годин польської мови (8 груп по 30 навчальних годин).

Курси є безкоштовними для дітей з України віком від 10 до 14 років, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території цієї країни, а також для громадян України цього віку, які мають Карту Поляка і прибули на територію Республіки Польща разом з найближчими родичами у зв’язку з цими військовими діями. Один з батьків/опікун учасника курсу зобов’язаний підписати заяву, що підтверджує відповідність цій вимозі.

Заняття проходять стаціонарно в центрі Познані, у мовній школі KONTAKT Centrum Języków Obcych за адресою: plac Bernardyński 1a/1:

* Польська мова рівень А1 для дітей віком 10-12 років ПОНЕДІЛОК І СЕРЕДА 16:00-17:30 (вчителька зі знанням російської мови)

* Польська мова рівень А1 для дітей віком 10-12 років ПОНЕДІЛОК І СЕРЕДА 17:35-19:05 (вчителька зі знанням російської мови)

* Польська мова рівень А2 для дітей віком 10-12 років ПОНЕДІЛОК І СЕРЕДА 17:30-19:00 (вчителька зі знанням російської мови)

* Польська мова  рівень А2 для дітей віком 10-12 років ВІВТОРОК і ЧЕТВЕР 17:35-19:05 (вчителька зі знанням російської мови)

* Польська мова рівень А1 для дітей віком 13-14 років ПОНЕДІЛОК І СЕРЕДА 17:35-19:05 (вчителька зі знанням російської мови)

* Польська мова  рівень А2 для дітей віком 13-14 років ВІВТОРОК і ЧЕТВЕР 16:00-17:30 (вчителька зі знанням російської мови)

* Польська мова  рівень B1 для дітей віком 13-14 років ВІВТОРОК і ЧЕТВЕР 17:30-19:00 (вчителька зі знанням російської мови)

Щоб зареєструватися оберіть одну з груп, заповнивши анкету нижче:

Анкета для запису до групи

Для отримання інформації польською або російською мовою телефонуйте +48 662 722 699. Якщо ми не відповідаємо, надішліть смс, і ми передзвонимо Вам, як тільки зможемо.

Громадська ініціатива за напрямом “заходи з інтеграції іноземців”: Проведення курсів польської мови як іноземної для дітей – громадян і громадянок України.

Фінансується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки міста Познань.

#poznanwspiera  #unicef

Загальна вартість проекту: 48 600 PLN