Kursy j. polskiego dla ukraińskiej młodzieży w wieku 15-24 lata

Od 1 października 2023 do 20 grudnia 2023, Fundacja Obywatelki.pl organizuje 8 kursów j. polskiego dla ukraińskiej młodzieży na poziomach A1, A2 i B1. W zajęciach bezpłatnie weźmie udział 80 obywatelek i obywateli Ukrainy w wieku 15-24 lata, którzy w Poznaniu znaleźli schronienie przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Łącznie przeprowadzonych zostanie 240 godzin lekcyjnych kursów polskiego (8 grup po 30 godzin lekcyjnych).

Kursy są bezpłatne dla młodzieży z Ukrainy w wieku 15-24 lata, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy w tym wieku, posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni uczestnik kursu lub rodzin/opiekun niepełnoletniego uczestnika zobowiązany jest podpisać oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w centrum Poznania, w Szkole KONTAKT Centrum Języków Obcych przy Placu Bernardyńskim 1a/1:

* J. polski A1 WTOREK I ŚRODA 17:35-19:05 (nauczycielka znająca ukraiński)

* J. polski A1 SOBOTA 9:30-12:30 (nauczycielka znająca rosyjski)

* J. polski A2 PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK 16:00-17:30 (nauczycielka znająca rosyjski)

* J. polski A2 WTOREK I CZWARTEK 19:15-20:45 (nauczycielka znająca ukraiński i rosyjski)

* J. polski A2 SOBOTA 9:30-12:30 (nauczycielka znająca ukraiński i rosyjski)

* J. polski B1 PONIEDZIAŁEK I ŚRODA 19:15-20:45 (nauczycielka znająca rosyjski)

* J. polski B1 ŚRODA 16:00-19:00 (nauczycielka znająca rosyjski)

* J. polski B1 PIĄTEK 16:00-19:00 (nauczycielka znająca ukraiński)

Aby zapisać się należy wybrać jedną z grup, wypełniając poniższą ankietę:

ANKIETA ZAPISU DO GRUPY POLSKIEGO

Informacje w j. polskim lub rosyjskim pod tel. +48 662 722 699. Jeśli nie odbierzemy, wyślij sms, to oddzwonimy jak tylko będziemy mogli.

Zadanie publiczne w obszarze “działalność na rzecz integracji cudzoziemców”: Prowadzenie kursów języka polskiego jako obcego dla młodzieży – obywatelek i obywateli Ukrainy.

Sfinansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania.

#poznanwspiera  #unicef

Całkowita wartość projektu: 45 454 PLN

КУРСИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ВІКОМ 15-24 РОКИ

З 1 жовтня 2023 року до 20 грудня 2023 року Фонд Obywatelki.pl організовує 8 курсів польської мови для української молоді на рівнях A1, A2 та B1. В заняттях безкоштовно буде брати участь 80 громадян і громадянок України у віці 15-24 роки, які знайшли прихисток у Познані під час збройного конфлікту в Україні. Всього буде проведено 240 навчальних годин польської мови (8 груп по 30 навчальних годин).

Курси є безкоштовними для молоді з України віком від 15 до 24 років, яка прибула на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території цієї країни, а також для громадян України цього віку, які мають Карту поляка і прибули на територію Республіки Польща разом з найближчими родичами у зв’язку з цими військовими діями. Повнолітній учасник курсу або один з батьків/опікун неповнолітнього учасника зобов’язаний підписати заяву, що підтверджує відповідність цій вимозі.

Заняття проходять стаціонарно в центрі Познані, у мовній школі KONTAKT Centrum Języków Obcych за адресою: plac Bernardyński 1a/1:

  • Польська мова рівень А1 ВІВТОРОК і СЕРЕДА 17:35-19:05 (вчителька зі знанням української мови)
  • Польська мова рівень А1 СУБОТА 9:30-12:30 (вчителька зі знанням російської мови)
  • Польська мова  рівень А2 ПОНЕДІЛОК і ЧЕТВЕР 16:00-17:30 (вчителька зі знанням української та російської мови)
  • Польська мова рівень А2 ВІВТОРОК і ЧЕТВЕР 19:15-20:45 (вчителька зі знанням української та російської мови)
  • Польська мова рівень A2 СУБОТА 9:30-12:30 (вчителька зі знанням української та російської мови)
  • Польська мова  рівень B1 ПОНЕДІЛОК і СЕРЕДА 19:15-20:45 (вчителька зі знанням російської мови)
  • Польська мова рівень B1 СЕРЕДА 16:00-19:00 (вчителька зі знанням російської мови)
  • Польська мова рівень B1 П’ЯТНИЦЯ 16:00-19:00 ((вчителька зі знанням української мови)

Щоб зареєструватися оберіть одну з груп, заповнивши анкету нижче:

Анкета для запису до групи

Для отримання інформації польською або російською мовою телефонуйте +48 662 722 699. Якщо ми не відповідаємо, надішліть смс, і ми передзвонимо Вам, як тільки зможемо.

Громадська ініціатива за напрямом “заходи з інтеграції іноземців”: Проведення курсів польської мови як іноземної для молоді – громадян і громадянок України.

Фінансується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки міста Познань.

#poznanwspiera  #unicef

Загальна вартість проекту: 45 454 PLN