KOREPETYCJE dla ukraińskich uczniów ze szkoły podstawowej i średniej

Od 25 września do 31 grudnia 2023 Fundacja Obywatelki.pl organizuje dla ukraińskich uczniów ze szkół podstawowych i średnich korepetycje z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka, chemia i biologia. Skorzysta z nich aż 300 ukraińskich uczniów ze wszystkich klas szkół podstawowych i średnich. Łącznie przeprowadzonych zostanie 930 godzin lekcyjnych korepetycji.

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, w centrum Poznania, w Szkole KONTAKT Centrum Języków Obcych przy Placu Bernardyńskim 1a/1.

Korepetycje są bezpłatne dla uczniów z Ukrainy ze wszystkich klas szkół podstawowych i średnich, którzy przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rodzin/opiekun dziecka lub pełnoletni uczestnik kursu zobowiązany jest podpisać oświadczenie potwierdzające spełnienie tego kryterium.

Aby zapisać dziecko na korepetycje, należy wybrać przedmioty i terminy zajęć, wypełniając poniższą ankietę (można zapisać dziecko na kilka przedmiotów – trzeba wtedy kilka razy wypełnić ankietę ):

ANKIETA ZAPISU UKRAIŃSKIEGO DZIECKA NA BEZPŁATNE KOREPETYCJE

Informacje w j. polskim lub rosyjskim pod tel. +48 662 722 699. Jeśli nie odbierzemy, wyślij sms, to odpiszemy lub oddzwonimy jak tylko będziemy mogli.

Zadanie publiczne “Organizacja korepetycji – integracja i zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy- uczniów szkół podstawowych i średnich” sfinansowano ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania.

Całkowita wartość projektu: 127 974 PLN zł.

#poznanwspiera 

#unicef

РЕПЕТИТОРСТВО ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ, СЕРЕДНЬОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ

З 25 вересня до 31 грудня 2023 року Фонд Fundacja Obywatelki.pl організує репетиторство для українських учнів початкової та середньої школи з наступних предметів: польська мова, англійська мова, математика, фізика, хімія та біологія. Навчатися за програмою зможуть 300 українських учнів усіх класів початкової, середньої та старшої школи. Всього буде проведено 930 навчальних годин занять.

Заняття проходять стаціонарно в центрі Познані, у мовній школі KONTAKT Centrum Języków Obcych за адресою: plac Bernardyński 1a/1.

Заняття є безкоштовними для учнів з України усіх класів початкової, середньої та старшої школи, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території цієї країни, а також для громадян України цього віку, які мають Карту Поляка і прибули на територію Республіки Польща разом з найближчими родичами у зв’язку з цими військовими діями.

Один з батьків/опікун/повнолітній учасник курсу зобов’язаний підписати заяву, що підтверджує відповідність цій вимозі.

Щоб записати дитину на заняття, оберіть предмети та дати занять, заповнивши анкету нижче (ви можете записати дитину на кілька предметів – тоді вам потрібно буде заповнити анкету кілька разів):

Анкета для запису учня на безкоштовні заняття для дiтей з Украïни

Для отримання інформації польською або російською мовою телефонуйте +48 662 722 699. Якщо ми не відповідаємо, надішліть смс, і ми передзвонимо Вам, як тільки зможемо.

Громадська ініціатива за напрямом “Організація репетиторства – заходи з інтеграції дітей та молоді з України, учнів початкової, середньої та старшої школи. Фінансується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки міста Познань.

Загальна вартість проекту: 127 975 PLN

#poznanwspiera 

#unicef