KOREPETYCJE dla ukraińskich dzieci z klas 4-8 szkoły podstawowej’2022

Od 10 listopada do 31 grudnia 2022 Fundacja zorganizowała korepetycje dla ukraińskich dzieci z następujących przedmiotów: j. polski, j. angielski, matematyka, fizyka, chemia. Skorzystało z nich aż 37 ukraińskich uczniów szkół podstawowych. Łącznie łącznie przeprowadzonych zostało 180 godzin lekcyjnych korepetycji.

Zadanie publiczne „Korepetycje – integracja i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”, sfinansowano ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania.  #unicef #poznanwspiera

Zajęcia odbywały sie stacjonarnie, w centrum Poznania, w Szkole KONTAKT Centrum Języków Obcych przy Placu Bernardyńskim 1a/1.

Korepetycje były bezpłatne dla dzieci z Ukrainy z klas 4-8 Szkoły Podstawowej, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby zgłosić dziecko do udziału w korepetycjach, należało wypełnij poniższą ankietę:

ANKIETA ZAPISU UKRAIŃSKIEGO DZIECKA NA BEZPŁATNE KOREPETYCJE

Całkowita wartość projektu: 24 300 zł.

Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) przy wsparciu Miasta Poznania 

#poznanwspiera 

#unicef

Репетиторство для українських дітей 4-8 класів початкової школи

Фонд Obywatelki.pl реалізує громадське завдання “Репетиторство інтеграція та позашкільна діяльність для дітей та молоді з України”, яке на 100% профінансоване за рахунок коштів Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

У період з 10 листопада по 31 грудня 2022 року Фонд організовує репетиторство з наступних предметів: польська мова, англійська мова, математика, фізика та хімія.

Заняття проходять у центрі Познані, у Школі КОНТАКТ Центр Іноземних мов (Szkoła KONTAKT Centrum Języków Obcych) за адресою: площа Бернардинська, 1а/1 (plac Bernardyński 1a/1).

Репетиторство є безкоштовним для українських дітей 4-8 класів початкової школи, які прибули на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з військовими діями, що ведуться на території цієї країни, а також для громадян України з Картою Поляка, які прибули на територію Республіки Польща разом з найближчими родичами у зв’язку з військовими діями. Приватними уроками можуть скористатися 35 українських дітей, загалом буде проведено 180 навчальних годин.

Щоб записати дитину на репетиторство, заповніть, будь ласка, наступну анкету:

Анкета заявки на безкоштовні Приватнi уроки для дiтей iз Украïни