KURSY J. POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OBYWATELEK I OBYWATELI UKRAINY

Od 16 sierpnia do 30 listopada 2022, Fundacja Obywatelki.pl zrealizowała 4 kursy j. polskiego jako obcego na poziomach A0 i A1. W zajęciach wzięło udział ponad 40 dorosłych obywatelek i obywateli Ukrainy, którzy w Poznaniu znaleźli schronienie przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Zadanie publiczne “Prowadzenie kursów języka polskiego jak obcego dla obywatelek i obywateli Ukrainy” sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania. #poznanwspiera

Najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia kursów języka polskiego jak obcego dla obywatelek i obywateli Ukrainy:

  • To zadanie publiczne z zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. #poznanwspiera
  • Celem realizacji zadania publicznego była nauka obywateli Ukrainy języka polskiego na poziomie A0 lub A1, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 4 kursy języka polskiego prowadzone były na poziomie A0 i A1
  • Beneficjentami kursów byli dorośli
  • Każdy z kursów był dedykowany minimum 10-osobowej grupie
  • Kursy realizowane były przez nauczycieli posiadających odpowiednie kompetencje i kwalifikacje i władających językiem ukraińskim i/lub rosyjskim
  • Kursy odbywały się w formie stacjonarnej, 2 razy w tygodniu po 90 min.
  • Kursy realizowane były w salach szkoły językowej KONTAKT Centrum Języków Obcych, w centrum Poznania, przy Placu Bernardyńskim 1a/1.
  • w ramach kursów języka polskiego jako obcego będą realizowane następujące działania:

– wsparcie integracji obywatelek i obywateli Ukrainy w Poznaniu poprzez wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem polskim

– umożliwianie profesjonalnej i bezpłatnej nauki języka polskiego jako obcego, dostosowanej do poziomu zgłaszających się osób.

Informacje i zapisy: polski@cjo.pl

Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania. Całkowita wartość projektu: 10 000 zł.

#poznanwspiera