Nowa aplikacja w programie Erasmus+ Edukacja Dorosłych.

22.02.2022 złożyliśmy nowy wniosek o dofinansowanie projektu Erasmus+ w Konkursie 2022 Runda 1 KA1 na Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych. Trzymamy mocno kciuki! Wyniki poznamy latem 2022.

Temat projektu: Miasto jako narzędzie pedagogiczne – podróż empiryczna w nauczaniu kompetencji kluczowych w edukacji dorosłych. / City as a pedagogical tool – experiential travel in teaching key competencies in adult education.

Najważniejsze cele nowego projektu to:

1) Zdobycie wiedzy i umiejętności zastosowania metody podróży empirycznej w celu lepszego nauczania kompetencji kluczowych u osób dorosłych o niższych szansach edukacyjnych

2) Poprawa kluczowych kompetencji Słuchaczy o niższych szansach, zagrożonych wykluczeniem, dzięki zastosowaniu metody podróży empirycznej podczas wyjazdów na indywidualne mobilności edukacyjne do Hiszpanii

3) Rozwój współpracy międzynarodowej i przeniesienie dobrych praktyk z zakresu nauczania dorosłych, dzięki aktywnej obserwacji pracy organizacji w Hiszpanii uczącej dorosłych o niskich kompetencjach kluczowych

4) Poprawa znajomości j. hiszp. i ang. wśród kadry nauczającej oraz zarządzającej szkoleniami w celu dalszego rozwoju współpracy międzynarodowej

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *