Kolejne 2 projekty OBYWATELEK zostały wysoko ocenione i otrzymują dofinansowanie!

Piątek 3 czerwca 2022 to dla nas bardzo szczęśliwy dzień!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłosiła listy rankingowe wniosków, które otrzymają dofinansowanie z Unii Europejskiej w programie Erasmus+ Edukacja Dorosłych oraz z Funduszu Współpracy Dwustronnej. Dwa złożone przez nas projekty zostały wysoko ocenione przez ekspertów i przekazane do dofinansowania. Przed nami dużo pracy!

  • Projekt Erasmus+ nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000079610 w Konkursie 2022 Runda 1 KA1 na Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych.

Tytuł projektu: Miasto jako narzędzie pedagogiczne – podróż empiryczna w nauczaniu kompetencji kluczowych w edukacji dorosłych. / City as a pedagogical tool – experiential travel in teaching key competencies in adult education.

Przyznane dofinansowanie: 59 398 EUR

  • Projekt nr FWD/2022/W/0105 w konkursie wniosków na „Organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej” w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021

Tytuł projektu: “Wakacyjne warsztaty edukacyjne dla uchodźców ukraińskich”

Przyznane dofinansowanie: 34 305,10 EUR

Dofinansowanie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej jest udzielone w następującej proporcji: 50,85% finansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i 49,15% finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.